پیراهن مردانه در حالت کلی به سه بخش یقه، قسمت جلویی و قسمت پشتی تقسیم می گردد. در این بخش قسمت جلویی پیراهن مردانه به طور کامل تشریح می گردد و در روز های آینده بخش آخر که قسمت پشتی می باشد تشریح خواهد شد.

تشریح ساختمان جلوی پیراهن:

یقه: قسمتی از پیراهن است که قسمت گردن را احاطه می نماید، یقه در شکل های مختلف وبه دو صورت کلی تاخورده و یا مخروطی طراحی می گردند.

سرشانه: این قسمت دقیقا در زیر یقه و درست بر روی شانه قرار می گیرد. از سرشانه به عنوان قسمت تکیه گاه پیراهن یاد می شود. سرشانه پیراهن به دوقسمت جلویی و پشتی تقسیم می شود.

جا دکمه: جادکمه ها وظیفه مستحکم نمودن قسمت نگه دارنده دکمه را بر عهده دارند و معمولا در زیر دکمه محو هستند.

نوار مسطح جلویی: قسمتی است که عمل بسته شدن دکمه ها بر روی آن قرار داشته و نسبت به قسمت های دیگر پیراهن کمی مستحکم تر است.

نقاب جلویی: پیراهن های مردانه استاندارد که دکمه های آن به شکل مخفی هستند شامل این نوار می باشند. این نوار در پیراهن های مردانه در قسمت چپ پیراهن قرار دارد.

زیر بغل: محلی است در پیراهن کلاسیک که آستین به بدنه پیراهن متصلمی گردد.

آستین: بخشی از لباس است که بازو ها را می پوشاند و معمولا گشاد تر از قسمت مچ بوده. اکثر آستین ها بلندی بین ۸۱ تا ۹۱ سانتیمتر را دارا می باشند.

چاک آستین: قسمت مشخص در آستین پیراهن کلاسیک می باشد که وظیفه باز کردن مچ را بر عهده دارد.

مچ: بخش انتهایی آستین که وظیفه پوشاندن مچ را بر عهده دارد و در دو مدل مختلف وجود ساده و دوبل وجود دارد.

پیراهن مردانه